Instrumentální analýza

Instrumentální metody jsou využívány pro kvantitativní stanovení, některé mohou být využity i v kvalitativním stanovení.

Instrumentální analýza využívá pro chemickou analýzu fyzikální či fyzikálně chemické vlastnosti látek, a jejich roztoků. Využívá interakce se světlem i s jinými typy záření. Využívají se i elektrochemické vlastnosti látek i jejich chování v magnetickém poli.
Podle typu interakce se dělí na:

  • separační
  • optické
  • elektrochemické

Využití instumentálních metod

Separační metody jsou metody určené pro analýzu směsí a čistoty a totožnosti látky.
Optické metody umožňují měření koncentací i kontrolu čistoty a totožnosti.
Elektrochemické metody se uplatňují v kontrole čistoty, při měření koncentrací apod.

Instrumentální metody lze automatizovat a při jejich využití provádět mnoho analýz v relativně krátkém čase. Toho se využívá, pokud je mnoho vzorků se stejným typem analýzy, nebo pokud je třeba analyzovat v intervalech či kontinuálně. Při výrobě, kontrole výroby, surovin a pod.

Instrumentální metody mají často číselný či grafický výstup Takové metody bývají propojeny s počítačem pro snadnější hodnocení výsledků i pro ovládání takových zařízení. (spektrofotometry, AAS, GC, HPLC apod.

V současné době lze analyzovat strukturu jakékoliv látky či zjišťovat složení směs do stopových množství z velmi malých množství vzorků, často jen z několika miligramů.

 
loga
Zavřít