Kvantitativní analýza

Umožňuje určit obsah jednotlivých složek ve vzorku. Obvykle následuje po kvalitativní analýze. Kvantitativní analýza je využívána v různých odvětvích hospodářství i ve zdravotnictví. Uplatňuje se při rozborech biologických vzorků, např. krve, moči, žaludečních šťáv a jiných tělních tekutin.

Český lékopis využívá kvantitativní analýzu hlavně u zkoušek na obsah, eventuálně i u zkoušek na čistotu (limitní zkoušky).

Rozdělení

  • Gravimetrie (vážková analýza) je metoda založená na tom, že se stanovovaná složka (iont) vzorku převede na nerozpustnou sloučeninu, která se izoluje a váží.
  • Volumetrické metody (odměrné metody) jsou založeny na odměřování objemu roztoku činidla, který je potřebný k tomu, aby došlo ke kvantitativní reakci se stanovovanou látkou.
  • Instrumentální metody pro stanovení obsahu látky ve vzorku využívají přístrojů schopných změřit některou veličinu závislou na množství stanovované látky (vodivost, index lomu, úhel otočení polarizovaného světla atd.).
 
loga
Zavřít