Odměrná analýza (Volumetrie, Titrace)

Základní pracovní činností odměrných metod je odměřování objemu kapalin. Odměřování kapalin je rychlejší než vážení, proto je tato metoda značně rozšířená a v současné době stále velmi používaná. Mezi přednosti této metody patří jednoduchost, rychlost a dostatečná přesnost. Podstatná je také skutečnost, že pro tuto metodu není nutné pořizovat drahé přístrojové vybavení a že také provozní náklady jsou minimální.

Vstupní předpoklady

Vstupními předpoklady pro zvládnutí této metody je:

  • znalost odměrného nádobí, péče o odměrné nádobí (čištění)
  • přesnost odměřování
  • příprava roztoků procentuálních a molárních, výpočty navážek pro přípravu roztoků
  • výpočty související s ředěním roztoků, zvyšováním koncentrace roztoků

Princip volumetrie, základní pojmy

Princip metody spočívá v měření objemu odměrného roztoku, který je potřeba přidat k roztoku stanovované látky, aby bylo dosaženo bodu ekvivalence.

Bod ekvivalence představuje teoretický konec titrace, kdy veškeré látkové množství stanovované složky právě zreagovalo s odpovídajícím látkovým množstvím činidla v přidaném odměrném roztoku. Bod ekvivalence se určí subjektivně pomocí indikátorů, nebo objektivně pomocí přístrojů.

Odměrný roztok je roztok činidla, jehož koncentrace je přesně známa. Obsah činidla v odměrném roztoku je určen jeho látkovou (molární) koncentrací.

Rozdělení odměrných metod

Rozdělení metod je založeno na typu reakce mezi stanovovanou látkou a odměrným roztokem. V rámci jednotlivých skupin existuje obvykle více metod.

Mezi odměrné metody patří:

  1. Protometrické titrace (neutralizační, acidobazické) založené na reakcích mezi kyselinami a zásadami
  2. Oxidačně-redukční titrace využívající reakce mezi oxidačním a redukčním činidlem
  3. Srážecí titrace, jejichž podstatou jsou reakce vedoucí ke vzniku málo rozpustných sloučenin
  4. Titrace, při kterých vznikají rozpustné, ale nedisociované sloučeniny
  5. Komplexometrie (chelatometrie) využívající reakce, při nichž vznikají stabilní, málo disociované komplexy
 
loga
Zavřít