> VýukaSkip Navigation Links 

Výuka

Kontrola léčiv (stejně jako kontrolní mechanismy obecně) představuje vysoce aktuální téma, jehož význam neustále stoupá. Za toto své postavení vděčí stále větším tlakům na zajištění bezpečnosti používaných léčiv. Tyto tlaky plynou z faktu, že prevence je – nejen ekonomicky – výhodnějším způsobem řešení negativních dopadů chyb, které mohou v životním cyklu léčiva nastat. Tato skutečnost je nadto umocněna tím, že farmacie se úzce dotýká fyziologie lidského organismu a některé následky podání nekvalitního léčiva mohou být ex post jen velmi obtížně řešitelné, či dokonce zcela nevratné.

Analýza léčiv je předmět, který je velmi úzce provázán s činností farmaceutických asistentů v lékárnách. Je to právě farmaceutický asistent, který se kontrolní činnosti často věnuje, a proto je jeho důkladná teoretická i praktická příprava v této oblasti nezbytná. Na tomto interaktivním studijním portále najdou studenti i jejich vyučují všechny potřebné informace z oboru a to ve vysoce atraktivní multimediální podobě.

Celý portál je členěn do několika částí. Hlavní část zabírají sekce týkající se kvalitativní analýzy a kvantitativní analýzy. Část zabývající se kvantitativní analýzou je dále členěna na metody přímé (vážková analýza, odměrná analýza) a nepřímé (instrumentální analýza). V rámci portálu je možné nalézt také informace o možnostech vyhodnocení laboratorních výsledků s využitím běžného tabulkového procesoru.

Hodně úspěchů při studiu vám přeje kolektiv autorů
 

 
loga
Zavřít