Protometrické titrace (neutralizační, acidobazické)

Protometrické titrace jsou založeny na reakci kyseliny a zásady. Je možné je provádět buď ve vodném prostředí, anebo v prostředí jiného rozpouštědla (nevodné titrace). Pokud je odměrným roztokem kyselina, hovoří se o acidimetrii, je-li odměrným roztokem zásada, nazývá se metoda alkalimetrií.

Vstupní předpoklady

  • Kyseliny, zásady a amfoterní látky ve smyslu Brönstedovy teorie
  • konjugované páry
  • protolytické reakce (elektrolytická disociace kyselin a zásad, neutralizace, hydrolýza, autoprotolýza)
  • rovnovážná konstanta autoprotolýzy, iontový součin vody, disociační konstanta kyselin a zásad
  • reakce roztoků, pH a pOH
  • acidobazické indikátory
 
loga
Zavřít